Global logo for Mor-Far-Barn-relasjonen

På denne siden finner du alt du trenger å vite om dette prosjektet. Foreløpig har vi laget nettstedet og ulike versjoner av logoen på fire språk.

Formålet med logoen er tredelt:

🎁︁

Tilby gratis ressurser

Vi vil gjøre tilgjengelig nyttige ressurser for å feire og forsvare den unike biologiske relasjonen bestående av mor + far + barn.

🛡︁

Verne om barns rettigheter

Vi vil kommunisere og forsvare barns naturlige og medfødte rett til både mor og far – i tråd med FNs Barnekonvensjon, bl.a. artikkel 7.1.

🌈︁

Sette regnbuen fri

Vi vil bidra til et frislipp av regnbuen, slik at folk overalt kan være komfortable med å bruke regnbuen og dens farger slik de ønsker, og med mange slags budskap.

Snarveier til hovedseksjonene på dette nettstedet

Logoen

(a) Klikk på formatet (JPG, PNG eller PDF) i versjonen du vil laste ned.
(b) På bildet som åpnes, høyreklikk med musen og velg "Lagre som".
(c) Velg mappen på datamaskinen der du vil at det nedlastede bildet skal lagres.  

• Logoen i JPG-formatet er et bilde som enkelt kan brukes og deles hvor som helst på nettet. PNG-formatet er et bilde som er gjennomsiktig slik at man ser bakgrunnen. PDF-formatet er ikke et bilde, men er ideelt for utskrift på papir og objekter, siden det kan forstørres til hvilken som helst størrelse uten å miste kvaliteten.

Slik bruker du logoen

Logoen på internett

Du kan fritt bruke de forskjellige versjonene av logoen på internett og på alle typer sosiale medier.

Logoen på gjenstander

Det er tillatt å trykke logoen på T-skjorter, caps, knapper, krus, notatblokker, klistremerker, bannere, flagg eller på andre gjenstander uten å be om tillatelse.

Oversatte budskap på logoen

Hvis du vil gjengi logoen med en tekst på ditt eget språk, er den enkleste løsningen å laste ned versjonen som ikke har noe budskap. Du legger deretter til teksten din inne i eller under logoen. For å kunne gjøre dette trenger du et program for redigering av bilder/fotografier eller PDF-filer. Du kan finne slike programmer på internett, for eksempel ved å søke på ordene «gratis bilderedigering». Alternativt kan du be en venn, en webdesigner eller en butikk/bedrift om å gjøre jobben for deg.

Din egen tekst

Du står fritt til å formulere ditt eget budskap i logoen eller under logoen. Teksten imidlertid være et positivt utsagn om mor-far-barn-relasjonen, for eksempel basert på JA-budskapene som er formulert i avsnittet Logoens Budskap nedenfor.

Tekster som kommuniserer hatefulle, spottende, nedverdigende eller umenneskelige holdninger eller angrep mot seksuelle minoriteter eller mot mennesker med andre overbevisninger, er totalt uakseptable. Slike budskap brukt sammen med logoen vil bli ansett som et alvorlig misbruk av logoen og prosjektet. Les mer om dette i avsnittet Logoens Budskap lenger ned på denne nettsiden.

Nasjonale produkter

Prosjektgruppen som er ansvarlig for dette nettstedet, planlegger å produsere en del artikler med den norske versjonen av logoen – f.eks. klistremerker i ulik størrelse og med forskjellige tekster, flagg, T-skjorter, m.m. Etterspørselen vil avgjøre hva som kommer til å bli produsert. Kom gjerne med konstruktive og kreative ideer! Alle bestillinger skal sendes via kontaktskjemaet lenger nede på denne nettsiden.

Prosjektgruppa har ikke kapasitet til å motta bestillinger og produsere produkter med logoen på ulike språk og sende dem ut til land rundt om i verden. Enkeltpersoner, grupper og organisasjoner i hvert land utenfor Norge må derfor selv ta de nødvendige skritt for å produsere, distribuere og selge objekter med logoen på.

Inntekter

Inntekter som kommer fra salg av objekter som viser logoen (for eksempel T-skjorter, buttons, klistremerker, flagg, krus) tilhører personen, gruppen eller organisasjonen som bestilte objektene og betalte for dem. Den norske prosjektgruppen avstår fra alle økonomiske krav knyttet til bruk av logoen. - Ingen nasjonal enhet kan kreve eierskap til logoen eller prøve å hindre andre i å bruke den på noen form for objekt.

Misbruk

Hvis du oppdager noen som misbruker logoen på en eller annen måte – for eksempel ved å koble logoen til en tekst som er hatefull, nedverdigende eller dehumaniserende overfor seksuelle minoriteter eller mennesker med andre overbevisninger – oppfordrer vi deg til å rapportere den ved å bruke svarskjemaet på dette nettstedet.

Bakgrunnen, budskapet og formålet med logoen

FNs barnekonvensjon

Verdensvid aksept

Barnekonvensjonen er signert og ratifisert av nesten alle land i verden. Ved å signere og ratifisere konvensjonen har alle disse landene forpliktet seg til å implementere konvensjonens innhold i landets lover og praksis relatert til barn.

De 54 artiklene i Barnekonvensjonen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Foreldre

I artikkel 7.1 erklærer FNs Barnekonvensjon at hvert barn, så langt det er mulig, har rett til å «kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».

Det er tydelig utifra konvensjonsteksten at ordet «foreldre» betyr «biologiske foreldre». Dette er klart signalisert i mange artikler i konvensjonen ved bruken av følgende eller lignende setning: "barnets foreldre, verger eller andre personer som er juridisk ansvarlige for barnet".

Se konvensjonens artikler der dette uttrykket (eller noe lignende) brukes: Art 2.1 • 2.2 • 3.2 • 5 • 14.2 • 18.1 • 18.2 • 19.1 • 21a) • 40.2 (b-ii) • 40.2 (b-iii)

To foreldre

38 ganger i Barnekonvensjonen står ordene «foreldre», «foreldrene» eller «begge foreldrene» i teksten. Konvensjonen bruker aldri ordet i entall: «forelder». Det forutsettes og tas for gitt i alle deler av konvensjonen at ethvert barn har rett til begge foreldrene.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Planlagt farløshet

På grunnlag av Barnekonvensjonen og av flere andre grunner er de fleste mennesker overbevist om at planlagt farløshet eller planlagt morløshet ikke er i samsvar med barns rettigheter slik de er formulert i Barnekonvensjonen. Verken far eller mor er irrelevant, overflødig eller uviktig.

Adopsjon og fosterhjem

Når et barn opplever en eksistensiell krise (for eksempel død av foreldre, eller foreldre som ikke er i stand til å ta godt vare på barnet sitt), kan adopsjon i mange tilfeller være den beste løsningen. I andre tilfeller kan fosterhjem være den beste (ofte midlertidige) løsningen for barnet.

Likekjønnet ekteskap

Blant de 193 medlemslandene i FN har 29 land vedtatt lover som tillater ekteskap av samme kjønn. 164 land har ikke gjort det. Disse 164 landene bryter ikke noen internasjonale menneskerettighetskonvensjoner eller erklæringer ved å definere ekteskap som en samlivsform for mann og kvinne.

Logoens budskap

Regnbuen

Regnbuen og dens farger har alltid fascinert mennesker. I forskjellige kulturer og religioner har regnbuen blitt gjenstand for mange typer tolkninger, symboler og betydninger. Se for eksempel Wikipedia-artikkelen Rainbows in Culture, som beskriver regnbuen innen religion, kunst, litteratur, musikk og film. Artikkelen inneholder bl.a. en forklaring på hvorfor regnbuen i den kristne tradisjonen blir sett på som et paktstegn for Guds omsorg for verden.

Mangfoldet

For mange mennesker i dag signaliserer de 7 fargene i regnbuen mangfold. Dette ordet er også en del av budskapet i logoen vår, nemlig «Det unike i mangfoldet».

Verden er full av forskjellige uttrykk på alle områder av menneskelivet – språk, raser, hudfarger, kulturer, religioner, ideologier osv. Regnbuen kan med god grunn forstås som et symbol for den enorme og fargerike mosaikken av mangfold og kreativitet blant verdens syv milliarder mennesker.

Det unike

I alle våre forskjeller er det én ting vi alle har felles: Vi er alle – uten unntak – født som et resultat av sæd fra en mann og et egg fra en kvinne. Hver fødsel og hvert menneskeliv er en sterk demonstrasjon av den enestående rollen som kvinne og mann, mor og far, spiller i livet til hvert barn som blir født og hver person som noen gang har levd. Mor-far-barn-relasjonen er et unikt og felles trekk ved alle mennesker – midt i et nesten ubeskrivelig menneskelig mangfold.

Mor-far-barn-relasjonen er det naturgitte utgangspunkt og forutsetningen for alle mennesker, og ingen "sosial konstruksjon". Denne relasjonen er tvert imot en særegen og objektiv realitet forankret i biologiske og genetiske faktorer, og den er grunnlaget for alle samfunn og sivilisasjoner. Mor-far-barn-relasjonen er biologisk forskjellig fra alle andre menneskelige relasjoner.

Positive og viktige utsagn

Budskapet som logoen vår kommuniserer, inkluderer viktige sannheter og verdier som vi proklamerer. Vi oppfordrer andre til å slutte seg til oss ved å si ...

• JA til det unike i mor-far-barn-relasjonen.

• JA til både mors og fars unike bidrag i et barns vekst og utvikling.

• JA til at mor og far utfyller hverandre og er like viktige.

• JA til viktigheten og verdien av å kjenne sine slektninger på både mors og fars side-onkler, tanter, fettere, besteforeldre, oldeforeldre osv.

• JA til å ta biologien på alvor i lover og familiepolitikk som angår barn.

• JA til å beskytte barns rettigheter på alle områder av livet.

• JA til at barns perspektiv og rettigheter skal veie tyngre enn voksnes perspektiv og krav.

Den globale logoen for den mor-far-barn-relasjonen er ikke et angrep på andre former for familier og relasjoner. I stedet er den et kreativt uttrykk, markering og feiring av en dyp overbevisning som vi deler med milliarder av andre rundt om i verden: Forholdet mellom mor og far er unikt og er den familiemodellen som best beskytter barns medfødte rettigheter og behov.

Respekt

Prosjektgruppen som er ansvarlig for logoen oppfordrer alle til å møte og å snakke om seksuelle minoriteter (og enhver annen gruppe) med respekt og verdighet. Vi oppfordrer alle til å snakke og handle ut fra  sannheten at absolutt alle mennesker har samme medfødte verdi og menneskeverd og bør behandles deretter.

Folk kan være dypt uenige i spørsmål knyttet til ideologier, seksuell etikk og familiespørsmål, men dette bør ikke hindre oss i å møte andre med en respektfull holdning. Det er avgjørende å skille klart mellom ideologier og individer, mellom sak og person.

Det er selvsagt helt legitimt å kritisere og motsette seg ideologier og idealer som vi anser som skadelige eller gale, og helhjertet forsvare vår egen overbevisning. Det er Imidlertid helt uakseptabelt å bruke hatefulle, nedsettende, usiviliserte eller dehumaniserende språk, holdninger eller handlinger overfor våre meningsmotstandere.

Regnbuen

Vi har valgt å bruke regnbuen som en del av logoen av flere grunner. Her er noen av dem:

Et naturfenomen

Regnbuen er et vakkert naturfenomen som alle har rett til å bruke som de vil. Regnbuen har ingen «objektiv» eller global mening og symbolikk. Gjennom århundrene har forskjellige kulturer, religioner og organisasjoner brukt regnbuen og fargene for å fremme budskapet, verdiene og visjonen.

Regnbueflagg

På Wikipedia er det en interessant artikkel om forskjellige versjoner av logoer og flagg med regnbuefarger fra hele verden: Rainbow flag. Se f.eks. den interessante informasjonen og bildet av logoen som ble brukt av International Co-operative Alliance (ICA-Coop) fra 1925 til 2001.

Logoen vi har produsert, viser 7 farger i regnbuen – antall farger som normalt tilskrives regnbuen: Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett.

Regnbue-mangfold

Med vårt initiativ og vår logo håper vi å bidra til et større mangfold i bruken av regnbuen og dens farger. Vårt håp er at alle slags grupper og mennesker med tallrike forskjellige budskap skal føle seg komfortable med å bruke regnbuen og fargene i sine initiativer og aktiviteter.

Kommentarer, ideer, erfaringer og bestillinger

Har du kommentarer, ideer eller erfaringer? Eller kanskje du ønsker å bestille et produkt. Skriv til oss ved å bruke dette skjemaet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om oss

Et norsk initiativ

Initiativet til å produsere og publisere den globale logoen for mor-far-barn-relasjonen stammer fra Norge. En prosjektgruppe ble dannet i 2021. Vi bestemte oss etter hvert for å gå globalt med logoen og lansere et nettsted på flere språk med gratis ressurser for nedlasting.

Uavhengig

Prosjektet er et uavhengig initiativ fra en gruppe individer. Det er ikke formelt tilknyttet noen organisasjon, institusjon, politisk bevegelse, religiøs gruppe eller noen annen enhet.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av 10 medlemmer - fem kvinner og fem menn fra forskjellige yrker og bakgrunner. Tre av disse personene danner prosjektets styringsgruppe: Øivind Benestad, Solveig Modum Dybing og Eivind Andreas Nilsen.

Etter hvert som prosjektet utvikler seg, vil vi muligens invitere noen individer fra andre nasjoner til å være en del av prosjektgruppen og styringsgruppen.

Norsk bankkonto: Til gaver og betalinger
Norske støttespillere som ønsker å gi en gave til prosjektet, kan sende sitt bidrag til prosjektkontoen 3000.52.58509. Nettstedet og prosjektet blir utelukkende finansiert ved gaver.

De som ønsker å kjøpe artikler fra oss, f.eks. klistremerker, T-skjorter, flagg o.l. som vi vil produsere for det norske markedet, sender bestillingen sin via kontaktskjemaet på dette nettstedet og betaler til prosjektkontoen 3000.52.58509.

Om nettstedet

Gratis bruk

Alle ressursene på dette nettstedet, www.FamilyLogo.org, kan lastes ned og tas i bruk. Ingen betaling eller tillatelse er nødvendig.

Et nettsted i utvikling

Dette nettstedet har ennå ikke funnet sin endelige form. Uten tvil er det rom for forbedringer - både når det gjelder innhold, layout, struktur og brukervennlighet. Fordi nettsidene er under oppbygging, setter vi stor pris på alle slags konstruktive forslag og ideer fra brukerne.

Oversettelser av dette nettstedet

a) Hvis en person eller en organisasjon ønsker å oversette deler eller alt innholdet på dette nettstedet til sitt eget språk og publisere det digitalt eller på papir, står de fritt til å gjøre det uten tillatelse.

b) Hvis en person eller en organisasjon ønsker å promotere prosjektet i sitt eget land, kan de fritt og uten tillatelse publisere logoversjonene og en oversettelse av teksten (eller deler av den) på sitt eget nettsted.

c) Hvis en person eller en organisasjon vil at vi skal publisere en oversettelse av prosjektet på nettstedet vårt, FamilyLogo.org, gjør vi det gjerne. Dette kan gjøres selv om oversettelsen ikke er lagt på et nasjonalt nettsted. Kontakt oss for mer informasjon ved å bruke kontaktskjemaet på dette nettstedet.

Kommentarer, ideer og erfaringer
Hvis du har kommentarer, forslag, ideer eller interessante erfaringer å dele med oss, kan du skrive teksten din i kontaktskjemaet på dette nettstedet. Hvis vi finner ut at innspillet ditt kan være nyttig eller interessant for andre, vil vi sannsynligvis legge det ut på nettstedet – anonymt, uten å nevne navn, e-post eller land.