Logo gallery

You may freely use the logo on the internet, on social media platforms and on any object.

Formats

All versions of the logo are available in the following formats: JPG, PNG and PDF.  

Two Rainbow Versions

All versions of the logo are available in two different rainbow versions: with blurred colour transitions and with sharp colour transitions.

Translations

The text in the logo versions may be translated into other languages.

Downloading the logo

(a) Click on the format (JPG, PNG or PDF) in the version you want to download.
(b) On the image that opens up, right-click with your mouse and choose "Save as".
(c) Choose the folder on your computer where you want the downloaded image to be saved and stored.  

• The logo in the JPG format is a picture that can easily be used and shared anywhere on the net. The PNG format is a picture that allows transparency on any background. The PDF format is not a picture but is ideal for printing on paper and objects, since it can be enlarged to any size without losing its quality.

Formater

Alle versjoner av logoen er tilgjengelige i følgende formater: JPG, PNG og PDF.  

To regnbueversjoner

Alle versjoner av logoen er tilgjengelige i to forskjellige regnbueversjoner – med duse fargeoverganger og med skarpe fargeoverganger.

Oversettelser

Det er tillatt å oversette teksten i logoen(e) til andre språk.

Last ned logoen

(a) Klikk på formatet (JPG, PNG eller PDF) i versjonen du vil laste ned.
(b) På bildet som åpnes, høyreklikk med musen og velg "Lagre som".
(c) Velg mappen på datamaskinen der du vil at det nedlastede bildet skal lagres.  

• Logoen i JPG-formatet er et bilde som enkelt kan brukes og deles hvor som helst på nettet. PNG-formatet er et bilde som er gjennomsiktig slik at man ser bakgrunnen. PDF-formatet er ikke et bilde, men er ideelt for utskrift på papir og objekter, siden det kan forstørres til hvilken som helst størrelse uten å miste kvaliteten.

Pronto habrá más versiones

Formatos

Todas las versiones del logo están disponibles en los siguientes formatos: JPG, PNG y PDF .  

Dos versiones de arco iris

Todas las versiones del logotipo están disponibles en dos versiones diferentes de arco iris : con transiciones de color borrosas y con transiciones de color nítidas .

Traducciones

El texto de las versiones del logotipo se puede traducir a otros idiomas.

Descargando el logo

(a) Haga clic en el formato (JPG, PNG o PDF) en la versión que desea descargar.
(b) En la imagen que se abre, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar como".
(c) Elija la carpeta en su computadora donde desea guardar y almacenar la imagen descargada.  

• El logotipo en formato JPG es una imagen que se puede usar y compartir fácilmente en cualquier lugar de la red. El formato PNG es una imagen que permite la transparencia sobre cualquier fondo. El formato PDF no es una imagen pero es ideal para imprimir en papel y objetos, ya que se puede ampliar a cualquier tamaño sin perder su calidad.

Em breve, haverá mais versões.

Formatos

Todas as versões do logotipo estão disponíveis nos seguintes formatos: JPG, PNG e PDF.

Duas versões do arco-íris

Todas as versões do logotipo estão disponíveis em duas versões diferentes do arco-íris: com transições de cores desfocadas e com transições de cores nítidas.

Traduções

O texto das versões do logotipo pode ser traduzido para outros idiomas.

Baixando o logotipo

(a) Clique no formato (JPG, PNG ou PDF) na versão que deseja baixar.
(b) Na imagem que se abre, clique com o botão direito e selecione "Salvar como."
(c) Escolha a pasta em seu computador onde deseja salvar e armazenar o imagem baixada.

• O logotipo JPG é uma imagem que pode ser facilmente usada e compartilhada em qualquer lugar da web. O formato PNG é uma imagem que permite transparência em qualquer fundo. O formato PDF não é uma imagem, mas é ideal para impressão em papel e objetos, pois pode ser ampliado em qualquer tamanho sem perder a qualidade.